post

Terminowe ubezpieczenie na życie to jedno z najczęściej spotykanych typów ubezpieczeń. Czy warto wykupić tego typu polisę, skoro po wygaśnięciu umowy nie otrzymamy od ubezpieczyciela żadnych środków?

Terminowe ubezpieczenie na życie – w odróżnieniu od bezterminowego – mamy na pewny czas, zgodnie z zapisami umowy. Najczęściej tego rodzaju ochronną polisę na życie wykupujemy przy okazji zaciągania kredytu na duże ilości, aby mieć gwarancję, że w przypadku naszej śmierci, choroby lub trwałego kalectwa nasza rodzina będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Pamiętajmy jednak, że po upływie wyznaczonego w umowie terminu ubezpieczyciel nie wypłaci nam żadnych środków. Tego rodzaju ubezpieczenia mają zazwyczaj niskie składki a nie gwarantują nam żadnego wsparcia na emeryturze. O je wybrać np. wtedy, gdy posiadamy inne zabezpieczenie na emeryturę – np. nieruchomości, lokaty oszczędnościowe, obligacje itp.

Jeśli jednak chcemy zabezpieczyć naszą rodzinę, a jednocześnie zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę, wybierzmy polisę na życie i dożycie, będącą typem ubezpieczeń ochronno-kapitałowych. Część naszych składek w takiej polisie ma charakter oszczędnościowy a w przypadku niektórych ubezpieczeń jest robiona na jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym. Chronimy więc naszą rodzinę na wypadek naszej wczesnej śmierci, a jeżeli uda nam się dożyć sędziwego wieku, dostajemy zwrot części oszczędnościowej polisy, która stoi się nasza drugą emeryturą.